เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า | OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู เหล็กรางนํ้า,เหล็กฉาก,เหล็กคอนสายแบบต่างๆ และอื่นๆ| BACK TO CROSSARM STEEL

ขนาด   ( MM.)
ตรง     2,250
โค้ง      2,100
ตรง 2,250 + โค้ง 2,100
ตรง     2,500
โค้ง      2,150
ตรง 2,500 + โค้ง 2,150
ตรง     3,000
โค้ง      2,850
ตรง 3,000 + โค้ง 2,850