เหล็กรูปรางนํ้ารับสายล่อฟ้า | OVERHEAD GROUND WIRE DEAD END BAYONET

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู เหล็กรางนํ้า,เหล็กฉาก,เหล็กคอนสายแบบต่างๆ และอื่นๆ| BACK TO CROSSARM STEEL

ขนาด (มม.) / SIZE ( MM.)
เหล็กรูปรางนํ้ารับสายล่อฟ้า 100 * 100 * 5 MM. LENGTH 2,250  (#6012)
เหล็กรูปรางนํ้ารับสายล่อฟ้า 100 * 100 * 5 MM. LENGTH 4,200