พี.จี. แคล้มป์ | P.G. CLAMP

(พีจีคอนเนคเตอร์สําหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก)

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนูอลูมิเนียมคอนเน็คเตอร์ | BACK TO CONNECTOR MENU

ขนาด | SIZE  MM2
พีจีแคล้มป์ สลักเดี่ยว 16-70 | ​PG CLAMP SINGLE bolt ( 1 bolt )  16-70 SQ.MM.
พีจีแคล้มป์สลักเดี่ยว 25-95 | PG CLAMP SINGLE bolt ( 1 bolt )  25-95 SQ.MM.
 พีจีแคล้มป์ 2 สลัก 16-70 | PG CLAMP DOUBLE bolts ( 2 bolts )  16-70 SQ.MM.
พีจีแคล้มป์ 2 สลัก 25-95 | PG CLAMP DOUBLE bolts ( 2 bolts )   25-95 SQ.MM.
พีจีแคล้มป์ 3 สลัก 70-185 | PG CLAMP TRIPLE bolts ( 3 bolts )   70-185 SQ.MM.
พีจีแคล้มป์ 3 สลัก 95-240 | PG CLAMP TRIPLE bolts ( 3 bolts )  95-240 SQ.MM.