ฟรีฟอร์มปีกนกดํา สําหรับสายไฟเบอร์ออปติค
PREFORMED FIBER OPTIC SUSPENSION FOR SELF-SUPPORT CABLE (ADSS/ARSS)

 สนใจสินค้าติดต่อ CALL CENTER 02 – 9433299

กลับสู่เมนูฟรีฟอร์มทั้งหมด | BACK TO PREFORMED MENU

ฟรีฟอร์มปีกนกดํา สําหรับสายไฟเบอร์ออปติค
PREFORMED FIBER OPTIC SUSPENSION FOR SELF-SUPPORT CABLE (ADSS/ARSS)
ฟรีฟอร์มปีกนกดํา สําหรับสายไฟเบอร์ออปติค #15 (14-15.2 mm.)