ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็นสําหรับสายไฟเบอร์ออปติค (คอสั้น)
[ PREFORMED GUY GRIP DEAD-END FOR FIBER OPTIC ]
PREFORMED DEAD END FOR SELF-SUPPORT CABLE (ADSS/ARSS)
 สนใจสินค้าติดต่อ CALL CENTER 02 – 9433299
กลับสู่เมนูฟรีฟอร์มแบบต่างๆ  |  BACK TO MENU PREFORMED

PREFORMED DEAD END FOR SELF-SUPPORT CABLE (ADSS/ARSS)
ขนาด/SIZE mm2
ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็นสําหรับสายไฟเบอร์ออปติค #6.7-8
ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็นสําหรับสายไฟเบอร์ออปติค #9
ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็นสําหรับสายไฟเบอร์ออปติค #11
ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็นสําหรับสายไฟเบอร์ออปติค #13
ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็นสําหรับสายไฟเบอร์ออปติค #15
ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็นสําหรับสายไฟเบอร์ออปติค #17
ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็นสําหรับสายไฟเบอร์ออปติค #18.5
ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็นสําหรับสายไฟเบอร์ออปติค #19