ฟรีฟอร์มรัดสายหุ้ม DEAD – END : COATED

 สนใจสินค้าติดต่อ CALL CENTER 02 – 9433299
กลับสู่เมนูฟรีฟอร์มชนิดต่างๆ  |  BACK TO MENU PREFORMED

PREFORMED DEAD – END :  COATED (ฟรีฟอร์มรัดสายหุ้ม)

ขนาด/SIZE mm2
ฟรีฟอร์มหุ้ม 16
ฟรีฟอร์มหุ้ม 25
ฟรีฟอร์มหุ้ม 35
ฟรีฟอร์มหุ้ม 50
ฟรีฟอร์มหุ้ม 70
ฟรีฟอร์มหุ้ม 95
ฟรีฟอร์มหุ้ม 120 
ฟรีฟอร์มหุ้ม 150
ฟรีฟอร์มหุ้ม 185
ฟรีฟอร์มหุ้ม 240
ฟรีฟอร์มหุ้ม 300
ฟรีฟอร์มหุ้ม 400
ฟรีฟอร์มหุ้ม 500

ฟรีฟอร์มรัดสายเปลือย DEAD – END : GRIP

 สนใจสินค้าติดต่อ CALL CENTER 02 – 9433299
กลับสู่เมนูฟรีฟอร์มชนิดต่างๆ |  BACK TO MENU PREFORMED

PREFORMED DEAD – END : GRIP (ฟรีฟอร์มรัดสายเปลือย)

ขนาด/SIZE mm2
ฟรีฟอร์มเปลือย 16
ฟรีฟอร์มเปลือย 25
ฟรีฟอร์มเปลือย 35
ฟรีฟอร์มเปลือย 50
ฟรีฟอร์มเปลือย 70
ฟรีฟอร์มเปลือย 95
ฟรีฟอร์มเปลือย 120
ฟรีฟอร์มเปลือย 150
ฟรีฟอร์มเปลือย 185
ฟรีฟอร์มเปลือย 240
ฟรีฟอร์มเปลือย 300
ฟรีฟอร์มเปลือย 400
ฟรีฟอร์มเปลือย 500