ฟรีฟอร์มรัดสายหุ้ม DEAD – END : COATED

 สนใจสินค้าติดต่อ CALL CENTER 02 – 9433299
กลับสู่เมนูฟรีฟอร์มชนิดต่างๆ  |  BACK TO MENU PREFORMED

PREFORMED DEAD – END :  COATED (ฟรีฟอร์มรัดสายหุ้ม)

ขนาด/SIZE mm2

ฟรีฟอร์มหุ้ม 16 ต.มม. | PREFORMED DEAD END COATED
ฟรีฟอร์มหุ้ม 25 ต.มม. | PREFORMED DEAD END COATED
ฟรีฟอร์มหุ้ม 35 ต.มม. | PREFORMED DEAD END COATED
ฟรีฟอร์มหุ้ม 50 ต.มม. | PREFORMED DEAD END COATED
ฟรีฟอร์มหุ้ม 70 ต.มม. | PREFORMED DEAD END COATED
ฟรีฟอร์มหุ้ม 95 ต.มม. | PREFORMED DEAD END COATED
ฟรีฟอร์มหุ้ม 120 ต.มม. | PREFORMED DEAD END COATED
ฟรีฟอร์มหุ้ม 150 ต.มม. | PREFORMED DEAD END COATED
ฟรีฟอร์มหุ้ม 185 ต.มม. | PREFORMED DEAD END COATED
ฟรีฟอร์มหุ้ม 240 ต.มม. | PREFORMED DEAD END COATED
ฟรีฟอร์มหุ้ม 300 ต.มม. | PREFORMED DEAD END COATED
ฟรีฟอร์มหุ้ม 400 ต.มม. | PREFORMED DEAD END COATED
ฟรีฟอร์มหุ้ม 500 ต.มม. | PREFORMED DEAD END COATED