ฟรีฟอร์มดิสทิบิวชั่นไทส์ สําหรับลูกถ้วย 73 – 75 มม. 
PREFORMED DISTRIBUTION TIES FOR PIN AND POST INSULATOR DIA. 75-75 MM.
 สนใจสินค้าติดต่อ CALL CENTER 02 – 9433299
กลับสู่เมนูฟรีฟอร์ม  |  BACK TO MENU PREFORMED

รายการ / DESCRIPTION
GDT 012  #25     (6.28-7.25)
GDT 013  #35     (7.26-8.65)
GDT 014  #50    ( 8.66-9.54)
GDT 015  #70   ( 9.55-10.82)
GDT 017  #95  (12.07-13.46)
GDT 018 #120 (13.47-15.25)
GDT 019 #150 (15.26-17.38)
GDT 020 #185 (17.39-18.95)
GDT 021 #240 (18.96-20.70)
GDT 022 #300 (20.71-22.60)
GDT 023 #400 (22.61-24.64)