ฟรีฟอร์มปีกนก ( ฟรีฟอร์มไชด์ไทส์พร้อมแหวน สําหรับสายไฟเบอร์ออปติค )
 PREFORMED SIDE TIE AND CIRCULAR CLOSED THIMBLE
THIMBLE PREFORMED SUSPENSION FOR SELF SUPPORT CABLE (ADSS/ARSS)
 สนใจสินค้าติดต่อ CALL CENTER 02 – 9433299
กลับสู่เมนูฟรีฟอร์ม  |  BACK TO MENU PREFORMED
รายการ / DESCRIPTION
ฟรีฟอร์มไซด์ไทส์ # 6.7-8 (6.2-8.2) / ปีกนก # 6.7-8
ฟรีฟอร์มไชด์ไทส์ # 9 (8.2-9.2) / ปีกนก # 9
 ฟรีฟอร์มไชด์ไทส์ # 11  (10.5-11.8) / ปีกนก # 11
 ฟรีฟอร์มไชด์ไทส์ # 13  (12.0-13.8) / ปีกนก # 13
 ฟรีฟอร์มไชด์ไทส์ # 15  (14.0-15.8) / ปีกนก # 15
 ฟรีฟอร์มไชด์ไทส์ # 17  (16.0-17.8) / ปีกนก # 17
 ฟรีฟอร์มไชด์ไทส์ # 19  (18.0-19.0) / ปีกนก # 19