ปรีฟอร์มเข้าปลายสายสําหรับสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนแรงตํ่า | PREFORMED D/E, AW

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299

กลับสู่เมนูสินค้าทั้งหมด | BACK TO PRODUCTS MENU

รายการ | DESCRIPTION
ปรีฟอร์มเข้าปลายสายสําหรับสายอลูมิเนียมแรงตํ่า 25 ตร.มม. | PREFORMED D/E, AW 25 SQ.MM.
ปรีฟอร์มเข้าปลายสายสําหรับสายอลูมิเนียมแรงตํ่า 50 ตร.มม. | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM.
ปรีฟอร์มเข้าปลายสายสําหรับสายอลูมิเนียมแรงตํ่า 95 ตร.มม. | PREFORMED D/E, AW 95 SQ.MM.