ฟรีฟอร์ม ไชค์ไทส์ สําหรับ ลูกถ้วย 73 – 75 มม.
PREFORMED SIDE TIE FOR PIN AND POST INSULATOR DIA. 73-75 MM.
 สนใจสินค้าติดต่อ CALL CENTER 02 – 9433299
กลับสู่เมนูฟรีฟอร์ม  |  BACK TO MENU PREFORMED

รายการ  /  DESCRIPTION
GST 012  #25    (6.28-7.25)
GST 013  #35    (7.26-8.65)
GST 014  #50    (8.66-9.54)
GST 015  #70    (9.55-10.82)
GST 017  #95  (12.07-13.46)
GST 018 #120 (13.47-15.25)
GST 019 #150 (15.26-17.38)
GST 020 #185 (17.39-18.95)
GST 021 #240 (18.96-20.70)