ฟรีฟอร์มสแตรนสไปรท์ Pi 13 | PREFORMED SPLICE Pi 13

 สนใจสินค้าติดต่อ CALL CENTER 02 – 9433299
กลับสู่เมนูฟรีฟอร์ม  |  BACK TO MENU PREFORMED

รายการ / DESCRIPTION
 ฟรีฟอร์มสแตรนสไปรท์ Pi 13   1.0 M. 24 Cores
 ฟรีฟอร์มสแตรนสไปรท์ Pi 13   1.0 M. 48 Cores
 ฟรีฟอร์มสแตรนสไปรท์ Pi 13   1.7 M. 24 Cores
 ฟรีฟอร์มสแตรนสไปรท์ Pi 13   1.7 M. 48 Cores