ข้อต่อแบบช็อตเก็ตเคลวิส | CLEVIS SOCKET

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู ฮาร์ดแวร์ สําหรับลูกถ้วย,เสาไฟฟ้า | HARDWARE FOR LINE POLE , INSULATOR

รายการ / DESCRIPTION
ข้อต่อแบบช็อตเก็ตเคลวิส ไทส์ B     8,200 KGF.
ข้อต่อแบบช็อตเก็ตเคลวิส ไทส์ K   22,700 KGF.