ลวดเหล็กตีเกลียวเกรดเอ็กช์ตร้า |  GALVANIZED STEEL WIRE ( EXTRA )

สนใจสนค้าติดต่อ 02 – 9433299
กลับสู่เมนู ลวด | BACK TO STEEL WIRE MENU
รายการ / DESCRIPTION
ลวดตีเกลียวเกรดเอ็กช์ตร้า 1/8″ ( 2M.) | STEEL WIRE ( EXTRA )
ลวดตีเกลียวเกรดเอ็กช์ตร้า 5/32″ (2.5M.) | STEEL WIRE ( EXTRA )
ลวดตีเกลียวเกรดเอ็กช์ตร้า 3/16″ (3M.)| STEEL WIRE ( EXTRA )
ลวดตีเกลียวเกรดเอ็กช์ตร้า 1/4 ” [ 25 SQ.MM.] (4M.) | STEEL WIRE ( EXTRA )
ลวดตีเกลียวเกรดเอ็กช์ตร้า 5/16″ [35 SQ.MM.] (6M.)| STEEL WIRE ( EXTRA )
ลวดตีเกลียวเกรดเอ็กช์ตร้า 3/8 ” [ 50 SQ.MM.] (10M.)| STEEL WIRE ( EXTRA )
ลวดตีเกลียวเกรดเอ็กช์ตร้า 7/16″ [70 SQ.MM.] | STEEL WIRE ( EXTRA )
ลวดตีเกลียวเกรดเอ็กช์ตร้า 1/2″ [ 95 SQ.MM.] | STEEL WIRE ( EXTRA )
ลวดตีเกลียวเกรดเอ็กช์ตร้า 9/16″ [ 120 SQ.MM.] | STEEL WIRE ( EXTRA )