คอนสายแบบเหล็ก | CROSSARM STEEL

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู เหล็กรางนํ้า และ เหล็กคอนสาย | BACK TO CROSSARM STEEL, CHANNEL MENU

ขนาด (มม.) / SIZE (MM.)
100 * 50 * 5 LENGTH 4,200 – ( เหล็กรางนํ้า )
150 * 75 * 9 LENGTH 3,000
200 * 80 * 7.5 LENGTH 1,000
200 * 80 * 7.5 LENGTH 6,000
100 * 50 * 3.2 LENGTH 4,200 ( กล่องไม้ขีด )