สลักเกลียวหัวลิงตรง | THIMBLE EYE BOLT

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่หน้าฮาร์ดแวร์  | BACK TO HARDWARE MENU

ขนาด  MM.   (INCH)
M. 16 X 150           (6 “)
M. 16 X 200           (8 “)
M. 16 X 250         (10 “)
M. 16 X 300         (12 “)
M. 16 X 350         (14 “)
M. 16 X 400         (16 “)
M. 16 X 450         (18 “)
M. 20 X 350         (14 “)
M. 20 X 400         (16 “)
M. 20 X 450         (18 “)
[ นัท 1 ตัว ]
5 / 8″ X 6″
5 / 8″ X 8″
5 / 8″ X 10″
5 / 8″ X 12″
5 / 8″ X 14″
5 / 8″ X 16″
5 / 8″ X 18″