ยูแคล้มป์สลักเดี่ยว M.8  | CLAMP SINGLE U-BOLT M.8 (WIRE ROPE CLIP)

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู ฮาร์ดแวร์ สําหรับลูกถ้วย,เสาไฟฟ้า | HARDWARE FOR LINE POLE , INSULATOR

DESCRIPTION
ยูแคล้มป์ สลักเดี่ยว M.8 | CLAMP SINGLE U-BOLT M.8