บริษัท กิจพูนชัย จํากัด  | เป็นผู้ผลิตฟรีฟอร์มและจําหน่าย ภายใต้เครื่องหมายการค้า VECO

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนูสินค้าทั้งหมด | BACK TO PRODUCTS MENU
 
ฟรีฟอร์มชนิดต่างๆ  |  PREFORMED CATEGORY
รายละเอียดสินค้า   |  MORE INFORMATIONS
 
ฟรีฟอร์มเด็ดเอ็น ( หุ้ม , เปลือย )
PREFORMED DEAD END ( COATED, GRIP )
 คลิกที่นี่  |  CLICK HERE
 
ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็น
PREFORMED GUY GRIP DEAD END
   คลิกที่นี่  |  CLICK HERE
 
ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็นสําหรับไฟเบอร์ออปติด (คอสั้น)
PREFORMED GUY GRIP DEAD END FOR FIBER OPTIC
 คลิกที่นี่  |  CLICK HERE
 
ฟรีฟอร์มไชด์ไทส์+ แหวน สําหรับสายไฟเบอร์ออปติค (ปีกนก)
PREFORMED SIDE TIE AND CIRCULAR CLOSED THIMBLE
 คลิกที่นี่  |  CLICK HERE
 
ฟรีฟอร์มไลท์การ์ด
PREFORMED LINE GUARDS
 คลิกที่นี่  |  CLICK HERE
 
ฟรีฟอร์มอัมเมอร์ร็อด
PREFORMED ARMOUR RODS
 คลิกที่นี่  |  CLICK HERE
 
ฟรีฟอร์มแยกสาย (เฮอร์ริคอน)
PREFORMED HELICAL ROD SPACER
 คลิกที่นี่  |  CLICK HERE
 
ฟรีฟอร์มฟอร์อินชูเลเตอร์ ( คอยาว )
PREFORMED FOR INSULATOR DEAD END
คลิกที่นี่  |  CLICK HERE
 
ฟรีฟอร์มฟอลช์เด็ดเอ็น ( เกลียวยาว )
PREFORMED FALSE DEAD END
 คลิกที่นี่  |  CLICK HERE
 
ฟรีฟอร์มฟอลช์เด็ดเอ็นสําหรับไฟเบอร์ออปติค
PREFORMED FALSE DEAD END FOR FIBER OPTIC
 คลิกที่นี่  |  CLICK HERE
 
ฟรีฟอร์มสแตนสไปร์
PREFORMED STRAND SPICE
 คลิกที่นี่  |  CLICK HERE
 
ฟรีฟอร์มสไปรัลไวร์เบรชั่นดั้มเปอร์
PREFORMED SPIRAL VIBRATION DAMPER
 คลิกที่นี่  |  CLICK HERE
 
ฟรีฟอร์มสแตรนสไปรท์ Pi 13
PREFORMED SPLICE Pi 13
 คลิกที่นี่  |  CLICK HERE
 
ฟรีฟอร์ม ไชค์ไทส์ สําหรับ ลูกถ้วย 73 – 75 มม.
PREFORMED SIDE TIE FOR PIN AND POST INSULATOR DIA. 73-75 MM.
 คลิกที่นี่  |  CLICK HERE
 
ฟรีฟอร์มดิสทิบิวชั่นไทส์ [GDT] สําหรับลูกถ้วย 73 – 75 มม.
PREFORMED DISTRIBUTION TIES FOR PIN AND POST INSULATOR DIA. 75-75 MM.
  คลิกที่นี่  |  CLICK HERE